Onthaalouder worden?


Wil je onthaalouder worden?

Heb je een groot hart voor de allerkleinsten? Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen zetten? En doe je dat liefst in jouw (t)huis? Dan is onthaalouder zijn vast iets voor jou.

Heb je:

 • liefde, tijd, aandacht en ruimte voor vooral kinderen jonger dan 2,5 jaar
 • competenties in het omgaan met kleintjes en volwassenen
 • inzicht in de ontwikkeling van kinderen op alle terreinen en/of wil je hier in bijleren
 • observatievermogen om de evolutie van een kind nauwgezet te volgen, bv. door een volgboekje in te vullen
 • zorg voor een open communicatie met het gezin
 • voldoende draagkracht; positief akkoord van al jouw gezinsleden
 • een goed organisatievermogen
 • een telefoon en een veilige omgeving
 • openheid voor collegialiteit met collega’s opvangmoeders
 • akkoord tot opvang van minimum 2 kinderen met minimum 3 jaar activiteit
 • akkoord tot navolgen van reglement, o.a.  begeleiding vanuit de dienst; het beleid van de dienst volgen
 • deelnemen aan module werken in gezinsopvang en later ook de vormingsavonden.

Dan heb je recht op:

 • begeleiding van dienstverantwoordelijke bij problemen
 • contact met collega-onthaalouders
 • bijscholing en informatie
 • weigeren van een opvang die je niet ligt
 • gratis ontlenen van duurzaam verzorgingsmateriaal en speelgoed
 • hulp voor papierwerk en geen kopzorg voor de betalingen van ouders
 • groepsverzekering die mogelijke ongelukjes dekt
 • waardering van ouders
 • belastingvrije vergoeding per dag per kind 20,16 euro, eventueel ook extra vergoeding voor flexibele of inclusieve opvang
 • combineerbaar met loopbaanonderbreking, tijdskrediet of overlevingspensioen
 • starterspremie van 150 euro
 • een eigen sociaal statuut:  ziekteverzekering, pensioen, arbeidsongevallen, beroepsziekte; ook een opvanguitkering als een kindje onverwacht niet komt (geen vakantiegeld)
 • warmte, guitigheid, koppigheid, speelsheid,…van kleintjes
 • gemotiveerd weigeren van een opvang

Praktische en technische informatie

Voor de erkenningsprocedure moet je rekenen op 3 à 4 maanden; de kennismakingsmodules (kinderopvang, gezinsopvang) worden regelmatig ingericht. Je onkostenvergoeding is belastingvrij; je moet o.a. immers 1 à 2 maaltijden geven; enz…

Via het sociale statuut verwerf je sociale rechten; sociale uitkeringen worden uiteraard wel belast, maar het geeft je wel iets meer zekerheid. De werkgevers- en werknemersbijdrage worden nu betaald door de regering.

Het volwaardig statuut zal later gelanceerd worden; onthaalouders in dienst kunnen dan wellicht zelf kiezen wat ze wensen. Je kan ontzettend veel deugd hebben van de speelsheid en het leven dat in je gezin zal komen! Groot voordeel: je bent meer thuis voor je eigen gezin.  En ja, je eigen kinderen zién nog eens hoe je een baby vasthoudt, een kindje leert stappen, en ook hoe stràlend hun oogjes kunnen genieten van een verhaal …. !

Het aantal op te vangen kindjes wordt in onderling akkoord bepaald.  Minimum voor de  dienst zijn 2 kindjes. Je mag later opbouwen naar 3 à 4 voltijdsen.  Maximum is altijd 8 kinderen tegelijk onder de 12 jaar, eigen aanwezige kinderen t/m de kleuterschool inbegrepen.

Samenwerken: Je kan ook met twee in een gewone woning opvang doen: met je zus, vriendin, partner,…Je kan dan maximum 8 kinderen tegelijkertijd opvangen.  Interesse? Neem contact op!

Wat kan je verwachten van een onthaalgezin?

 • “onthaalouder”, verbonden aan de gemeentelijke dienst: Iemand die in eigen gezin warmte en tijd geeft aan kinderen van 0 tot 12 jaar; bij ons vooral kindjes onder de 3 jaar.
 • Onze dienst onthaalouders bestaat al sinds ’78 en heeft dus een heleboel ervaring opgebouwd rond kinderopvang.  Er zijn een 20 tal aangesloten onthaalouders, begeleid door 2 verantwoordelijken.
 • In de eerste plaats is de opvang bedoeld voor kinderen waarvan de ouders buitenshuis werken – soms ook in andere omstandigheden zoals studies of familiale omstandigheden:
 •  dagopvang tot de kleintjes naar school gaan
 • soms buitenschoolse opvang op momenten dat het geen school  is
 • Uitzonderlijk is er ook nacht-, weekend-, avondopvang of opvang van een kindje dat speciale zorgen nodig heeft.
 • Een onthaalouder spreekt de eigen voorkeur uit : de leeftijd van kindjes, welke uren, enz.
 • De onthaalouders worden gevolgd door een dienstverantwoordelijke die helpt bij problemen.
 • Het financiële wordt buiten de opvangrelatie gehouden: dat doet de dienst.
 • Er is ook info die je (gratis) kan ontlenen; brochures, boeken,.. ook DVD’s!

Contact en meer informatie

Spreekuren dienstverantwoordelijken:

 • adres: Sociaal huis: Kerkstraat 37 Hoevenen-Stabroek
 • tel: 03 660 14 40 /-46 /-47
 • maandag 13-15u en  donderdag 9-11u: Mimi Claes
 • dinsdag 9-11u en vrijdag 13-15u: Katrien Van Nueten
 • avondpermanentie : 1° & 3° dinsdag 18-20u – na afspraak
 • gesloten op woensdagen en gemeentelijke sluitingsdagen
 • fax: 03 660 14 49  (tav DVO)
 • e-mail: onthaalouders@stabroek.be

zie ook: www.ikwordonthaalouder.be