Wereld Autisme Dag


Door de Verenigde Naties is 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag – over de hele wereld worden die dag activiteiten georganiseerd om autisme onder de aandacht te brengen van een groot publiek.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. De hersenen van kinderen met autisme ontwikkelen zich anders dan bij de meeste mensen. Daardoor verwerken mensen met autisme de prikkels uit hun omgeving (alles wat ze horen, zien, ruiken, voelen…) anders. Ze ervaren deze prikkels als losse informatie, waardoor het moeilijk is er een logisch geheel van te maken. Dat maakt het lastiger om de wereld rondom zich te begrijpen.

Ondanks de moeilijkheden en de beperkingen die personen met autisme ervaren, heeft het ook zijn sterke punten. Het gaat dan niet om buitengewone vaardigheden, maar wel om de kwaliteiten, de kracht en de energie waarvan het elke dag weer blijk geeft. Mensen met autisme hebben vaak een passie voor één bepaald onderwerp en de neiging om taken tot in de puntjes uit te voeren. Ze kunnen dol zijn op activiteiten waar andere mensen eerder hun neus voor ophalen (zoals bijvoorbeeld de vaat doen of de composthoop verzorgen). En ze pakken zo’n taak met veel toewijding aan omdat ze repetitief is, routine inhoudt en ze ze leuk en boeiend vinden.

Eventueel kunnen de interesses van uw kind hem/haar ook ten goede komen. Ze kunnen immers een hulpmiddel zijn om hem/haar te motiveren bij het leren, om de communicatie aan te zwengelen en uw relatie met hem te verbeteren. Mensen met autisme krijgen sommige activiteiten gemakkelijker gedaan of aangeleerd dan andere: associatietaken bijvoorbeeld, d.w.z. activiteiten waarbij gelijkenissen moeten worden gevonden, activiteiten waarbij een model moet worden gereproduceerd en soms zelfs taken waarbij ze dingen moeten nazeggen of imiteren. Maar opgepast, wat voor de één een sterk punt is, is dat niet noodzakelijk voor een ander.

Ondanks deze sterke punten brengt de opvoeding van een kind met autisme brengt bijzondere zorgen met zich mee. Met vragen of twijfels kan je in Stabroek terecht bij:

Opvoedingspunt

CLB.

Deze organisaties bieden ondersteuning en verwijzen je door indien nodig.

Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op:

geestelijkegezondheidvlaanderen

participatie-autisme