Gezondheid en ontwikkeling (baby)


Voor algemene informatie verwijzen we je graag door naar de website van Kind en Gezin die specifieke informatie rond gezondheid en de ontwikkeling van je baby gebundeld heeft.

Opvolging ontwikkeling door Kind en Gezin

Op 10 belangrijke momenten in de ontwikkeling van je kind is er een gratis consult voorzien op het consultatiebureau van Kind en Gezin. De groei, gezondheid en ontwikkeling van je kind wordt opgevolgd en je kan er terecht met vragen. Tijdens bepaalde consulten krijgt je kind een vaccinatie.

Ook de vroedvrouw zal de ontwikkeling van je kind mee opvolgen.

Consultatiebureau Kind en Gezin

Vroedvrouwen


Ziek?

Iedereen is wel eens ziek. Zeker kleine kinderen die nog erg vatbaar zijn voor infecties. Kind en Gezin maakte een handige checklist van veelvoorkomende kinderziektes. Vaak gaat dit gepaard met koorts. Maar ook vaccinaties, een inspannende huilbui of te warme kleding kunnen een verhoging van de lichaamstemperatuur veroorzaken. Koortswerende middelen zijn zeker niet altijd nodig. Volg de situatie goed op en neem tijdig contact op met een arts, zeker bij een baby jonger dan 3 maanden met een temperatuur van 38 °C of meer, als de baby tussen 3  en 6 maanden is en de temperatuur 39 °C of meer bedraagt of als de baby van om het even welke leeftijd alarmsignalen vertoont.

Huisartsen

Opvang zieke kinderen


Vragen bij de ontwikkeling

De ontwikkeling van elk kind is anders en volgt een eigen tempo. Het kan zijn dat je kind met bepaalde ontwikkelingen wat later is dan andere kinderen. Dat hoeft niet meteen te betekenen dat er iets mis is. Het ene kind is nu eenmaal wat sneller dan het andere. Als je je toch zorgen maakt over je baby, kun je dit bespreken bij het Consultatiebureau Kind en Gezin.


Specifieke begeleiding en hulpverlening

Indien er nood is aan specifieke begeleiding, kan je terecht bij onderstaande diensten. Nog niet zeker welke stappen je moet nemen of bij wie je het beste terecht kan, neem dan contact op met het Consultatiebureau Kind en Gezin of het opvoedingspunt Stabroek.


Het Raster biedt begeleiding aan gezinnen en kinderen met (een vermoeden van) autisme.


DBC Openluchtopvoeding (OLO) biedt begeleiding aan gezinnen en kinderen met (een vermoeden van) gedrags- of emotionele problematiek, autisme en/of een licht mentale beperking. Zij bieden verschillende ondersteuningsvormen aan, onder andere intensieve diagnostiek, kortdurende begeleiding, vormingen en oudergroepen, laag- en hoogintensieve thuisbegeleiding, verblijf, enzoverder. Bij sommige diensten kan je zo terecht, voor andere heb je een goedkeuring nodig.


Kadodder is een vroeg- en thuisbegeleidingsdienst voor personen met een ontwikkelingsrisico of een verstandelijke beperking, in de provincie Antwerpen.

De Kleine Beer (DVC Sint-Jozef) biedt ondersteuning, opvolging en begeleiding aan kinderen (0-3) met een moeilijke start (risicobaby’tjes en ex-prematuurtjes) waarbij de ontwikkeling anders en/of vertraagd verloopt of met ernstige medische aandoeningen waardoor de ontwikkeling in gevaar komt (hartafwijkingen, slokdarmafwijkingen, stofwisselingsziekten …).