Gezondheid en ontwikkeling bij jongeren


Preventieve medisch onderzoek (CLB)

Het CLB volgt preventief de gezondheid van je kind op via een medisch onderzoek:

  • In het 1ste en 3de jaar van het secundair onderwijs

De CLB-arts en -verpleegkundige testen de ogen en oren van je kind, meten de lengte en het gewicht, kijken de tanden en de houding na, en kijken ook na of je kind zich normaal ontwikkelt. Zo kan het CLB snel beginnende ziektes opsporen en erger voorkomen. Als de CLB-arts een probleem vaststelt of vermoedt, bezorgt die jou een advies, bijvoorbeeld om een specialist nader onderzoek te laten doen.


Puberteit

De puberteit is een belangrijke fase op weg naar volwassenheid. Je lichaam verandert snel. Al die veranderingen maken je soms onzeker en je valt van de ene emotie in de andere? Dat is dat perfect normaal voor deze leeftijd. De puberteit begint doorgaans rond de 11 jaar en eindigt rond de 18 jaar. Dit is voor iedereen verschillend, en meisjes starten gemiddeld 2 jaar vroeger dan jongens. Hormonen in de hersenen zetten de puberteit in gang. Deze chemische stoffen geven het signaal om de groeispurt en de groei van geslachtsdelen, borsten en beharing en de menstruatie te starten.

Zit je met vragen over puistjes, schaamhaar, menstruatie, … . Neem dan eens een kijkje op jongerengids.

Meer algemene informatie over de puberteit vind je op website seksualiteit.be en hier.

Heb je als ouder vragen of weet je niet goed hoe je een bepaalde situatie aanpakt? Neem contact op met het opvoedingspunt Stabroek!


In de knoop met jezelf

‘Niet goed in je vel zitten’ kan betekenen dat je niet blij bent met je lichaam. Maar het gaat vooral over hoe je je voelt. Om verschillende redenen kan je in een ‘dipje’ zitten (uiterlijk en gewicht, zelfvertrouwen en zelfbeeld, alcohol en drugs, puberteit, …). Als je niet goed in je vel zit, heb je bijvoorbeeld het gevoel dat je leven saai of zinsloos is. Of dat echte vrienden niet bestaan. Meer informatie en getuigenissen kan je terugvinden op jongerengids.

Meestal gaat een ‘dipje’ snel over. Duurt het langer dan een paar weken? Zoek dan hulp! Volgende professionele organisaties helpen je graag:

Ben je ouder dan 18? Dan kan je ook terecht bij het Kruispunt in Kalmthout. Het Kruispunt is een initiatief dat zich richt naar alle volwassenen en jongeren (vanaf 18 jaar) van de gemeenten Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Brecht, Kapellen en Stabroek, die hulp of onder-steuning zoeken bij psychische of sociale problemen (relatie-problemen, gevoelens van depressie of angst, levensvragen, opvoeding van kinderen, …). Voor meer informatie klik hier.


Vragen bij de ontwikkeling

De ontwikkeling van elk kind is anders en volgt een eigen tempo. Het kan zijn dat je kind met bepaalde ontwikkelingen wat later is dan andere kinderen. Dat hoeft niet meteen te betekenen dat er iets mis is. Het ene kind is nu eenmaal wat sneller dan het andere. Als je je toch zorgen maakt over je kind, kun je dit bespreken met je huisarts, het CLB of bij het Opvoedingspunt Stabroek


Specifieke begeleiding en hulpverlening

Indien er nood is aan specifieke begeleiding, kan je terecht bij onderstaande diensten. Nog niet zeker welke stappen je moet nemen of bij wie je het beste terecht kan, neem dan contact op met het CLB of het opvoedingspunt Stabroek.


Het Raster biedt begeleiding aan gezinnen en kinderen met (een vermoeden van) autisme.


DBC Openluchtopvoeding (OLO) biedt begeleiding aan gezinnen en kinderen met (een vermoeden van) gedrags- of emotionele problematiek, autisme en/of een licht mentale beperking. Zij bieden verschillende ondersteuningsvormen aan, onder andere intensieve diagnostiek, kortdurende begeleiding, vormingen en oudergroepen, laag- en hoogintensieve thuisbegeleiding, verblijf, enzoverder. Bij sommige diensten kan je zo terecht, voor andere heb je een goedkeuring nodig. Meer info op deze website.


Kadodder is een vroeg- en thuisbegeleidingsdienst voor personen met een ontwikkelingsrisico of een verstandelijke beperking, in de provincie Antwerpen.


Autisme Antwerpen is een vereniging voor en door ouders die interesse hebben in autismespectrumstoornissen (ASS). Zij organiseren maandelijks gratis praatavonden waar ouders, familieleden en vrienden van de familie van een kind of jongere met autisme welkom is. Regelmatig organiseren ze ook inleefavonden en andere activiteiten om autisme bekend te maken.