Gezondheid en ontwikkeling (kleuter)


Vanaf deze leeftijd (2,5 à 3 tot 6 jaar) mag je kind naar de kleuterschool. De kleuterperiode is een periode van boeiende ontwikkeling voor een kind met onder meer het zeggen van de eerste zinnen, eenvoudige tekeningen maken, op een driewieler fietsen enz…

Voor algemene informatie verwijzen we je graag door naar de website van Groeimee (kleuter) die specifieke informatie rond de ontwikkeling van kleuters heeft gebundeld.


Opvolging ontwikkeling

Van zodra je kind naar school gaat, neemt het CLB de taak van Kind en Gezin over de opvolging van de ontwikkeling van je kind over. De gegevens van Kind en Gezin worden overgedragen naar het CLB voor een vlotte opvolging.

Contacteer de kleuterschool en/of het CLB bij vragen of twijfels, als het kind:

  • niet goed hoort of ziet
  • te weinig, te veel of ongezond eet
  • zich trager ontwikkelt dan andere kinderen
  • zich moeilijk kan concentreren
  • overbeweeglijk is
  • gepest wordt
  • niet naar school wil
  • zich ‘lastig’ gedraagt
  • slecht slaapt

Gezondheid

Net als iedereen zijn kleuters wel eens ziek of is het nodig om na een valpartij een arts te raadplegen. Bij ernstige problemen of ongevallen contacteer je de spoeddiensten  via het telefoonnummer 112.

Huisartsen


Vragen bij de ontwikkeling

De ontwikkeling van elk kind is anders en volgt een eigen tempo. Het kan zijn dat je kind met bepaalde ontwikkelingen wat later is dan andere kinderen. Dat hoeft niet meteen te betekenen dat er iets mis is. Het ene kind is nu eenmaal wat sneller dan het andere. Als je je toch zorgen maakt over je kind, kun je dit bespreken met je huisarts, het CLB of bij het Opvoedingspunt Stabroek


Specifieke begeleiding en hulpverlening

Indien er nood is aan specifieke begeleiding, kan je terecht bij onderstaande diensten. Nog niet zeker welke stappen je moet nemen of bij wie je het beste terecht kan, neem dan contact op met het CLB of het opvoedingspunt Stabroek.


Het Raster biedt begeleiding aan gezinnen en kinderen met (een vermoeden van) autisme.


DBC Openluchtopvoeding (OLO) biedt begeleiding aan gezinnen en kinderen met (een vermoeden van) gedrags- of emotionele problematiek, autisme en/of een licht mentale beperking. Zij bieden verschillende ondersteuningsvormen aan, onder andere intensieve diagnostiek, kortdurende begeleiding, vormingen en oudergroepen, laag- en hoogintensieve thuisbegeleiding, verblijf, enzoverder. Bij sommige diensten kan je zo terecht, voor andere heb je een goedkeuring nodig. Meer info op de website http://www.olo.be


Kadodder is een vroeg- en thuisbegeleidingsdienst voor personen met een ontwikkelingsrisico of een verstandelijke beperking, in de provincie Antwerpen.

De Kleine Beer (DVC Sint-Jozef) biedt ondersteuning, opvolging en begeleiding aan kinderen (0-3) met een moeilijke start (risicobaby’tjes en ex-prematuurtjes) waarbij de ontwikkeling anders en/of vertraagd verloopt of met ernstige medische aandoeningen waardoor de ontwikkeling in gevaar komt (hartafwijkingen, slokdarmafwijkingen, stofwisselingsziekten …).