Buitenschoolse kinderopvang


BKO De Rakkertjes en De Sloebertjes

Wat

Het gemeentebestuur van Stabroek richt een initiatief buitenschoolse kinderopvang (BKO) in voor kinderen van het kleuter- en lager onderwijs (2,5 tot 12 jaar) die in Stabroek wonen, er school lopen of waarvan tenminste 1 van de ouders tewerkgesteld is in Stabroek. Ook neemt de dienst de organisatie van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) op zich.

Deze opvang is betalend: € 0,78 per begonnen half uur met  fiscaal attest. Indien er meerdere kinderen van één gezin opgevangen worden, geniet u van verminderd tarief. Er is een sociaal tarief als u een attest van verhoogde tegemoetkoming heeft.

Waar

  • De Rakkertjes: Kleine Molenweg 23, Stabroek
  • De Sloebertjes: Kerkstraat 89, Hoevenen

Wanneer

Voor- en naschools, tijdens schoolvrije dagen en schoolvakanties:

  • voorschools: 7u tot 1 kwartier voor aanvang van de lessen
  • naschools: vanaf 1 kwartier na beëindigen van de lessen tot 18u30, ook op woensdagnamiddag
  • vrije dagen: 7u tot 18u30

Contact


De Stappe

Wat

De school De Stappe organiseert voor- en naschoolse opvang in hun eigen gebouwen. Deze opvang is bedoeld voor alle kinderen van lagere en kleuterschool De Stappe.

Deze opvang is betalend: € 0,78 per begonnen half uur (vieruurtje inbegrepen) met  fiscaal attest zoals bij de gemeentelijke opvang de Rakkertjes. Indien er meerdere kinderen van één gezin opgevangen worden, geniet u van verminderd tarief.

Waar

GO! De Stappe: Geelvinckstraat 15, Stabroek

Wanneer

Dit telkens op maandag, dinsdag, woensdag (enkel vooropvang in de ochtend), donderdag en vrijdag.

Vanaf 07u30 kunnen onze leerlingen terecht op school, in de overdekte speelzaal van de lagere school.

De naopvang begint om 15u30: dat wil zeggen dat iedereen vanaf dan dient te betalen en dus niet gratis op school kan blijven.

Alle kinderen worden in de mogelijkheid gesteld om tot 17 u op school te blijven.

De kinderen van de lagere school kunnen hun huiswerk maken in een klaslokaal en nadien nog even buiten spelen.

De kleuters kunnen spelen in een klasje van de Vlindertuin.

Kinderen die na 17u ook dienen opgevangen te worden, gaan onder begeleiding te voet naar de Rakkertjes.

Op woensdagnamiddag gaan de kinderen meteen naar De Rakkertjes en is er geen opvang op school voorzien.

Contact

GO! De Stappe: Geelvinckstraat 15, Stabroek

03 / 568 31 92


Sint – Calasanz

Wat

De school Sint – Calasanz organiseert voor- en naschoolse opvang in hun eigen gebouwen. Deze opvang is bedoeld voor alle kinderen van lagere en kleuterschool Sint – Calasanz.

Deze opvang is betalend: € ?? per begonnen half uur (vieruurtje inbegrepen) met  fiscaal attest zoals bij de gemeentelijke opvang de Rakkertjes.

Waar

Basisschool Sint – Calasanz: Hoge Weg 15, Stabroek

Wanneer

Voor- en naschoolse opvang ’s morgens vanaf 7u15 en ’s avonds tot stipt 18u00.

Dit is telkens op maandag, dinsdag, woensdag (enkel vooropvang in de ochtend), donderdag en vrijdag.

Kinderen die niet om 15u20 worden afgehaald, worden automatisch opgevangen in de nabewaking.

Leerlingen vanaf het 3de leerjaar kunnen in de huiswerkklas/studie blijven vanaf 15u45 tot 16u45
en dit aan hetzelfde tarief als de nabewaking.

Op woensdagnamiddag gaan de kinderen meteen naar De Sloebertjes  en is er geen opvang op school voorzien.

Contact

Basisschool Sint – Calasanz: Hoge Weg 15, Stabroek

03 / 660 13 60

Het rechtstreeks telefoonnummer van de opvang:  03/660.13.61