Naar school


Wanneer start je?

Alle kinderen tussen 2,5 en 3 jaar mogen starten in de kleuterklas. Je twijfelt of je kind daar klaar voor is? Ga op bezoek in de kleuterschool en praat met de juf of meester. Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school. Scholen organiseren vaak afzonderlijke klasjes voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar. In zo’n instapklasje kan een kinderverzorgster meehelpen. Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.


Kleuterschool in je buurt

Gemeentelijke basisschool De Rekke

Kleuteronderwijs / Basisonderwijs

Eduard De Beukelaerlaan 2

T 03 665 35 44

GO! De Stappe

Kleuteronderwijs / Basisonderwijs

Geelvinckstraat 15

T 03 568 31 92

Vrije basisschool Sint Calasanz

Kleuteronderwijs / Basisonderwijs

Hoge Weg 15

T 03 660 13 60

Vrije basisschool Sint Catharina

Kleuteronderwijs / Basisonderwijs

Dorpsstraat 61

T 03 568 66 65

Vrije basisschool De Putse Knipoog

Kleuteronderwijs / Basisonderwijs
Partizanenstraat 5 te Putte-Kapellen
T 03 664 79 20


Inschrijven

Vergeet niet om je kind vooraf en tijdig in te schrijven tijdens de inschrijvingsperiode van de school. Vraag al een eerste keer informatie aan de school als je kind 9 of 10 maanden is.


Zindelijk?

Als je kleuter 2,5 jaar is maar nog niet zindelijk, mag hij toch naar de kleuterschool. De school kan je natuurlijk wel informeren over het belang van zindelijkheidstraining, en met je overleggen wat de mogelijkheden zijn. Zindelijkheidstraining is jouw verantwoordelijkheid als ouder. Met vragen kan je ook terecht bij Consultatiebureau Kind en Gezin of het Opvoedingspunt Stabroek.


Buitengewoon onderwijs

In het buitengewoon kleuteronderwijs kan een kind vanaf 2,5 jaar naar school. Er zijn geen instapdata. Om je kind in te schrijven heb je wel een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Daar staat in welk type onderwijs het beste bij je kleuter past.


School- of studietoelage?

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage. Het loont dus zeker de moeite om te bekijken of u hiervoor in aanmerking komt. Wie in aanmerking komt voor een schooltoelage kan een aanvraag indienen. Een schooltoelage wordt bij voorkeur digitaal aangevraagd, maar kan ook schriftelijk. Alle informatie, voorwaarden en digitale aanvraagmodule kan je terugvinden op www.studietoelagen.be.  U kan ook terecht in het Sociaal Huis (OCMW) voor ondersteuning het in orde maken van de aanvraag.

Om in aanmerking te komen voor een schooltoelage, moet aan enkele voorwaarden voldaan worden.

 • Nationaliteit: het kind waarvoor een schooltoelage wordt aangevraagd moet op 31 december 2017 Belg zijn. Als het kind geen Belg is, moet het (of de ouders) al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.
 • Inkomen: de gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van de ouders, bepalen of er al dan niet een schooltoelage wordt toegekend. Naast loon wordt er ook rekening gehouden met o.a. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden. Ook het kadastraal inkomen kan een rol spelen.
 • School- en studiekeuze: het kind moet een opleiding volgen die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat sommige opleidingen niet in aanmerking komen. Voor elk onderwijsniveau zijn er ook nog enkele bijkomende voorwaarden:
  • Kleuteronderwijs: kleuters moeten (afhankelijk van de leeftijd) een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school.
  • Lager onderwijs: kinderen in het lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.
  • Secundair onderwijs: studenten in het secundair onderwijs kunnen een schooltoelage ontvangen tot het schooljaar waarin ze 22 jaar oud worden (voor bepaalde opleidingen zijn er uitzonderingen). Studenten die 2 opeenvolgende schooljaren meer dan 29 halve dagen (per schooljaar) ongewettigd afwezig zijn, verliezen hun schooltoelage.

Meer informatie

Voor algemene informatie kan je terecht op de website van Onderwijs Vlaanderen (kleuterklas). Stel ook gerust je vragen aan de juf of meester. Met andere opvoedingsvragen kijk op Opvoedingsvragen