Opvoedingsvragen


Kinderen opvoeden gaat op veel momenten vanzelf maar soms is het zoeken. Opvoeden is ook een beetje maatwerk: vaste regels over hoe je kinderen moet opvoeden bestaan niet. Elke ouder, elk kind en elke situatie is immers anders. Kinderen steunen, stimuleren en sturen brengt uitdagingen met zich mee (tekst: groeimee.be).

Algemene informatie over opvoeden en specifieke opvoedingsthema’s (angsten, gezonde voeding, stress, vakantie, liegen, één-oudergezin, …) kan je terugvinden op de website van groeimee.be


Opvoedingspunt Stabroek

In het opvoedingspunt kan je als ouder, grootouder, opvoedingsverantwoordelijke, … terecht met kleine en grote vragen over opvoeden. Het opvoedingspunt biedt een luisterend oor, advies, een discreet gesprek, documentatie, … Binnenlopen is gratis, vrijblijvend en anoniem.

Opvoedingspunt Stabroek


Vormingen en workshops

Regelmatig worden er in Stabroek (of buurgemeenten) vormingen, workshops en andere activiteiten georganiseerd rond opvoeden of opvoedingsthema’s. Kijk bij onze activiteiten wat er gepland staat. Zelf een workshop of vorming organiseren? Neem contact op met ons op.

Het volledige vormingsaanbod van de Opvoedingswinkel kan je hier (vormingsaanbod opvoedingswinkel) terugvinden.