Opvolging van zwangerschap en geboorte


Informatie en vragen over de zwangerschap en bevalling

Algemene informatie kan je terugvinden op de website van Kind en Gezin (zwangerschap en geboorte). Heb je nog vragen, twijfels of wil je je graag verder informeren, kan je bij volgende partners terecht:

Vroedvrouwen

Consultatiebureau Kind en Gezin

Toekomstige ouders kunnen ook zonder afspraak terecht in de Infowinkel van de Kraamvogel.

Op de website van de Vroedvrouwerij (7 samenwerkende vroedvrouwen in regio Noord-Antwerpen) kan je heel wat informatie terugvinden.


Opvolging en medische controles

Het is aangewezen om de zwangerschap regelmatig op te laten volgen door een huisarts of vroedvrouw. Ook de gynaecoloog zal op verschillende tijdstippen de nodige controles uitvoeren en de ontwikkeling van het kindje opvolgen. Gemiddeld kom je bij een eerste zwangerschap op 10 prenatale consultaties waarbij o.a. een echografie wordt genomen, de groei, ligging en harttonen van het kindje worden gecontroleerd, alsook controle van het gewicht, bloeddruk en samenstelling van de urine van de moeder. Ook kan de arts en gynaecoloog u meer informatie de nodige vaccinaties toedienen.

Bij volgende partners kan je terecht voor opvolging en medische controles:

Huisartsen

Vroedvrouwen

Gynaecologen AZ Klina

Gynaecologen AZ Jan Palfijn


De geboorte

De geboorte is hét moment waar je naar toe leeft, maar kan ook heel wat vragen met zich meebrengen. Door je te informeren over het verloop, hoe om te gaan met de pijn en borstvoeding, … kan je mogelijk de nodige rust brengen. Het is belangrijk om alle vragen waar je mee zit te stellen aan je vroedvrouw, arts of gynaecoloog.

Naast de emotionele en lichamelijke veranderingen tijdens de zwangerschap, dien je ook nog aan tal van praktische zaken te denken. Een handig overzicht kan je terugvinden op de website van Kind en Gezin (de geboorte voorbereiden). Kind en Gezin heeft een handig lijstje gemaakt met een aantal zaken waaraan te denken na de geboorte.

Bij volgende partners kan je terecht voor meer informatie over de geboorte:

Huisartsen

Vroedvrouwen

Gynaecologen AZ Klina

Gynaecologen AZ Jan Palfijn


Geestelijke gezondheid

Informatie en ondersteuning voor ouders (moeders én vaders) rond postpartum depressie, angsstoornissen, paniekaanvallen, baby blues, … kan je hier terugvinden.

  • moeders die na de bevalling (psychische) ondersteuning nodig hebben om zich beter te voelen in hun rol als moeders
  • vaders die moeite hebben met zich aan te passen aan hun nieuwe rol

Ook bij volgende websites kan je terecht voor meer informatie:

Fit in je hoofd (informatie over geestelijke gezondheid)

Depressiehulp (informatie over depressie)

Tele-onthaal