Naar de lagere school


Lagere scholen in Stabroek

Hierbij een overzicht van de lagere scholen in Stabroek:

Gemeentelijke basisschool De Rekke

Kleuteronderwijs / Basisonderwijs

Eduard De Beukelaerlaan 2

T 03 665 35 44

GO! De Stappe

Kleuteronderwijs / Basisonderwijs

Geelvinckstraat 15

T 03 568 31 92

Vrije basisschool Sint Calasanz

Kleuteronderwijs / Basisonderwijs

Hoge Weg 15

T 03 660 13 60

Vrije basisschool Sint Catharina

Kleuteronderwijs / Basisonderwijs

Dorpsstraat 61

T 03 568 66 65

Vrije basisschool De Putse Knipoog

Kleuteronderwijs / Basisonderwijs
Partizanenstraat 5 te Putte-Kapellen
T 03 664 79 20

De meeste kinderen stappen over van de kleuterschool naar de lagere school als ze 6 jaar zijn. Meer precies: op 1 september van het kalenderjaar waarin ze 6 worden. Dat is ook de leeftijd waarop de leerplicht begint. Ook de weinige kinderen die geen kleuteronderwijs volgden, starten dan meestal de lagere school


Schoolrijp?

Je kind is schoolrijp als het de kennis, vaardigheden en houdingen bezit die nodig zijn om goed te kunnen starten met lezen, schrijven en rekenen. Schoolrijpheid is een voorwaarde tot succes in het lager onderwijs. De scholen volgen de ontwikkeling van de kinderen goed op. Bij moeilijkheden bespreekt de school dit met de ouders en kan ondersteuning van het CLB voorgesteld worden.

Als je kind een aantal vaardigheden nog niet genoeg beheerst, is dat niet meteen een reden tot ongerust­heid. Maar je kan signalen beter ernstig nemen. Spreek erover met de leerkracht van je kind.


School- of studietoelage?

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage. Het loont dus zeker de moeite om te bekijken of u hiervoor in aanmerking komt. Wie in aanmerking komt voor een schooltoelage kan een aanvraag indienen. Een schooltoelage wordt bij voorkeur digitaal aangevraagd, maar kan ook schriftelijk. Alle informatie, voorwaarden en digitale aanvraagmodule kan je terugvinden op www.studietoelagen.be.  U kan ook terecht in het Sociaal Huis (OCMW) voor ondersteuning het in orde maken van de aanvraag.

Om in aanmerking te komen voor een schooltoelage, moet aan enkele voorwaarden voldaan worden.

  • Nationaliteit: het kind waarvoor een schooltoelage wordt aangevraagd moet op 31 december 2017 Belg zijn. Als het kind geen Belg is, moet het (of de ouders) al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.
  • Inkomen: de gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van de ouders, bepalen of er al dan niet een schooltoelage wordt toegekend. Naast loon wordt er ook rekening gehouden met o.a. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden. Ook het kadastraal inkomen kan een rol spelen.
  • School- en studiekeuze: het kind moet een opleiding volgen die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat sommige opleidingen niet in aanmerking komen. Voor elk onderwijsniveau zijn er ook nog enkele bijkomende voorwaarden:
    • Kleuteronderwijs: kleuters moeten (afhankelijk van de leeftijd) een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school.
    • Lager onderwijs: kinderen in het lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.
    • Secundair onderwijs: studenten in het secundair onderwijs kunnen een schooltoelage ontvangen tot het schooljaar waarin ze 22 jaar oud worden (voor bepaalde opleidingen zijn er uitzonderingen). Studenten die 2 opeenvolgende schooljaren meer dan 29 halve dagen (per schooljaar) ongewettigd afwezig zijn, verliezen hun schooltoelage.